Rozsudky

Aktéri konfliktu prehrali všetky súdy

Aktéri konfliktu vždy alibisticky tvrdili členom, že počkajme si ako rozhodnú súdy. Pôvodné predstavenstvo na to vravelo, že neverte aktérom konfliktu, lebo kým rozhodnú súdy už bude neskoro a ak im tak veľmi záležalo na rozhodnutiach súdu, tak prečo začali konflikt, veď mohli v tichosti podať žaloby na všetko na čo upozorňovali členov, že pôvodné predstavenstvo urobilo zle a potom by sa riadili rozsudkami. Avšak oni to nechceli riešiť súdnou cestou, lebo vedeli, že Vás klamú a vedeli, že súdy by prehrali a tak spustili konflikt medzi členov aby sa im podarilo zmocniť NFD. 

Súdy ale už vo väčšine sporov rozhodli a ukázala sa pravda taká, že aktéri konfliktu zatiaľ všetko prehrali. V ničom nemali pravdu a NFD dostali do konkurzu.

Na dôkaz tohto vážneho tvrdenia predkladáme rozsudky:

 1. Neplatné predstavenstvo Heyder a spol - Rozsudok 5Cb/5/2020
 2. Neplatné predstavenstvo Volk a spol - Rozsudok 6Cb/1/2021 (ešte prebieha odvolacie konanie)
 3. Klamstvá, že p.Cigánek zablokoval peniaze členom na CreditPay - aktéri prehrali súd a majú sa ospravedlniť p.Cigánekovi - Rozsudok 50C/5/2020
 4. Uznesenie s ospravedlnením sa od p.Matyščáka za ohováranie p.Cigáneka - uznesenie
 5. Uznesenie o zastavení žaloby voči p.Cigánekovi, že jeho funkcia nebola platná, čím sa zrušilo aj neodkladné opatrenie, čiže p.Cigánek bol platne vo funkcii, nejestvuje žiadny rozsudok ani právoplatné neodkladné opatrenie o tom, že by p.Cigánek nemohol vykonávať funkciu predsedu NFD-uznesenie
 6. Súd rozhodol, že EEP dlhuje p.Cigánekovi peniaze, lebo aktéri konfliktu chceli dlhované peniaze započítať s fiktívnou pohľadávkou, ale to súd im neuveril - rozsudok
 7. Súd rozhodol, že s p.Cigánekom neplatne ukončili pracovné pomery v NFD, v NFD group, v EEP a dlhujú mu nevyplatené mzdy a tým pádom p.Cigánek je stále riaditeľ NFD. Aktéri konfliktu prehrali viacero sporov o neplatné ukončenie prac.pomeru s p.Cigánekovou, s p.Pavlíkovou. Tiež prehrali spor s pracovníkom helpdesku p.Žarnovským. Rozsudok Cigánek /NFDRozsudok Cigánek/NFD na úhradu náhrady mzdy, Rozsudok Cigáneková /NFD, Rozsudok Žarnovský /NFD, Rozsudok Pavliková /NFD group, Rozsudok Cigánek /NFD group, Rozsudok Cigánek /EEP,
 8. Tiež prehrali ďalšie spory v snahe vymôcť neoprávnene sumu, ktorú p.Cigánek už mal splatenú v cene domu, ako aj snahy zablokovať mu neoprávnene majetok, či obvinenia, že porušil neodkladné opatrenie na zákaz funkcie. Uznesenie 10Csp/128/2021
 9. Prehrali aj spor v neodkladných opatreniach na zákaz nakladať s niektorými nehnuteľnosťami, ktoré rýchlo chceli predať čím by znížili majetok NFD a poškodili veriteľov. - uznesenie
 10. Tiež súd neuveril aktérom konfliktu, že z reštruktúrou chcú NFD dostať z problémov, lebo nedokázali oddôvodniť škody, ktoré napáchali ani presvedčiť súd že ich podnikateľský plán a  know-how je dosť dobrý na tvorbu akýchkoľvek príjmov. - Uznesenie o zamietnutí plánu reštruktúry
 11. Uznesenie od mediátora, že aktéri konfliktu sa odmietli dohodnúť. - uznesenie