Servis

Členom NFD, resp všetkým veriteľom ponúkame bezplatný právny servis, ktorý zahrňuje právne služby a poradenstvo, resp. zastupovanie v súdnom spore pri vymáhaní náhrady škody, okrem súdnych poplatok súvisiacich s podaním žaloby, ktoré reálne žiada súd uhradiť od veriteľa (ale to sú už minimálne náklady). Aby ste bezplatné právne služby mohli využiť, je nutné stať sa členom Tradičného družstva (TD), ktoré ako najväčší veriteľ zastrešuje väčšinu veriteľov. Bez ohľadu na to ako dopadne konkurz, pripravíme pre členov osobytnú žalobu na náhradu škody, ktorá bola Vám spôsobená privedením NFD do konkurzu. Ak sa stanete členom TD, tieto právne služby neplatíte (okrem priamych súdnych poplatkov spojených s podaním žaloby) a zároveň si budete môcť využiť dovolenky a neskôr pasívne príjmy (budú Vám prenesené Vaše obraty z NFD) čo sú základné benefity členstva… Ak máte záujem o túto pomoc prosím napíšte nám na info@nfd.sk