FAQ

Q?

Ako si kompenzovať škody?

A.

Riešením je využiť kolektívnu pomoc pre členov a silu družstva. Zapojte sa do spolupráce s Tradičným družstvom a získate bezplatnú právnu pomoc. Spoločným úsilím družstvo dokáže efektívne budovať aktíva, z ktorých čerpá výhody každý člen. Celý projekt vymáhania od podania žaloby až do finále vykonáva splnomocnený advokát.

Q?

Aké výhody čerpám?

A.

Ako člen Tradičného družstva (TD), ktorý pristúpil do TD z NFD a splnil podmienky členstva (kúpa PV na 50 EUR splátky mesačne) získavate dovolenky, prenáša sa aj Vaše kontrolné číslo za obraty v NFD a získavate navyše aj obratové body na 160 mes. vopred. Ďalej máte od nás spomínanú právnu pomoc vo vymáhaní škody.

Q?

Kedy môžem žiadať o bezplatnú právnu pomoc vo vymáhaní?

A.

Okamžite po pristúpení do TD.

Q?

Kto nemôže sa stať členom TD?

A.

Za člena TD predstavenstvo neschváli členov, ktorí patrili do skupiny aktérov konfliktu.