O nás

Prihováram sa k všetkým členom NFD ako autor projektu, bývalý zakladajúci člen, ale stále platný riaditeľ NFD. Získal som späť moju doménu nfd.sk, ktorú som kedysi vytvoril a vlastnil, až kým sa jej nezmocnili aktéri konfliktu, ktorí priviedli NFD do konkuru. 

Momentálne prebieha zrejme ešte dlhý proces opätovného zápisu pôvodného predstavenstva NFD späť do Obchodného registra, ale predpokladám, že kým sa to stane, tak zatiaľ sa k Vám prihováram ako riaditeľ NFD sám.

Viem, že mnohí ste uverili aktérom konfliktu, ale teraz keď hádam už vidíte kam to aktéri konfliktu dotiahli, možno si dokážete prečítať aj názor z druhej strany. Ako vidíte, stále som tu, vyhral som všetky súdy a nestratil som dôveru stoviek ľudí, s ktorými Vám chcem pomôcť. 

Martin Cigánek - riaditeľ NFD