Blog

Bederka – jeden z aktérov konfliktu PREHRAL súd

Dnes bol konečne vydaný rozsudok kde Bederka prehral súd so mnou a musí sa mi ospravedlniť za klamstvá (a uhradiť pokutu), ktoré šíril a ktorými ničil dôveru členov a tým aj celý projekt NFD. Ukazuje sa, že všetky tieto špinavé klamstvá šírili najmä preto aby zatienili zatiaľ kroky aktérov konfliktu, ktorými tunelovali a likvidovali projekt…
Viac informácií

GLOCIN ako podvod figuruje v konkurze NFD

Prednedávnom za záhadných okolností Krajský súd v Košiciach priznal hlasovacie práva v konkurze na firmu Eco Energy Point s.r.o. (dcérska firma NFD) kontroverznému veriteľovi firme GLOCIN. Firma GLOCIN si prihlásila pohľadávku 135.000€ za pôžičku, ktorú ona neposkytla firme EEP a tak ju správca poprel, ale súd im napriek evidentným nedostatkom a právnym vadám hlasovacie práva…
Viac informácií

Aktéri konfliktu sa majú ospravedlniť Cigánekovi

Krajský súd Prešov rozhodol v prospech p.Cigáneka vo veci ochrany osobnosti, keď aktéri konfliktu ohovárali p.Cigáneka, zavádzali členov aj verejnosť tým, že nepravdivo obviňovali p.Cigáneka zo spáchania rôznych trestných činov, či tvrdili, že p.Cigánek ich okradol a že zablokoval milióny EUR... Pán Cigánek ich zažaloval a súd po preskúmaní žaloby dal za pravdu p.Cigánekovi a…
Viac informácií

Aktéri konfliktu prehrali súd v Hromadnej žalobe

Aktéri konfliktu prehrali ďalší významný súdny spor vo veci podanej Hromadnej žalobe, kde sa poškodení členovia súdili o neplatné vylúčenie z družstva. Aktéri konfliktu konali čs dňa 17-18.11.2020, na ktorej neplatne vylúčili stovky členov preto aby im znemožnili účasť a hlasovať na ďalšej čs, na ktorej si zvolili opäť ďalšie neplatné predstavenstvo. Ich pekelný plán…
Viac informácií

Dovolanie na Najvyšší súd je zamietnuté

Súd zamietol DOVOLANIE NA NAJVYŠŠÍ SÚD voči Rozsudku 5Cb/5/2020, ktorým súd rozhodol, že predstavenstvo zvolené na čs dňa 21.12.2019 je NEPLATNÉ. Týmto sa rozhodlo absolútne definitívne, že predstavenstvo pod vedením p.Heydera a spol. bolo vždy neplatné a všetky jeho rozhodnutia sú neplatné. Týmto sa definitívne potvrdilo, že aktéri konfliktu konali neoprávnene a preto vzniká priestor…
Viac informácií

Súd ZRUŠIL zamietnutie žaloby voči Hlisnikovskému

Konflikt, ktorý zlikvidoval NFD vyprovokovalo niekoľko osôb, ktorých zámer už dnes všetci poznáme, čiže sa chceli iba obohatiť na úkor nás všetkých. Svoju veľkú úlohu zohral aj p.Hlisnikovský, ktorý agresívne ohováral p.Cigáneka, pričom cieľom jeho aktivity bolo diskreditovať osobu zakladateľa družstva a autora projektu - p.Cigáneka. Pán Hlisnikovský si vymýšľal klamstvá a urážky na p.Cigáneka…
Viac informácií

Ponuka dovoleniek pre členov, ktorí nechcú stratiť svoje benefity a chcú pokračovať

Milí členovia NFD, tí z Vás, ktorí ste sa rozhodli nestratiť benefity a pokračovať v úspešnom projekte ďalej, máte teraz možnosť využiť dovolenky za ceny, ktoré nikde na trhu nenájdete. To dokáže iba náš dovolenkový program. Vzhľadom na náročné vyhľadávanie ponúk z veľkého množstva ponúkaných destinácií z celého sveta, prinášam Vám ponuky pre Eruópu na…
Viac informácií