Aktéri konfliktu prehrali súd v Hromadnej žalobe

Aktéri konfliktu prehrali ďalší významný súdny spor vo veci podanej Hromadnej žalobe, kde sa poškodení členovia súdili o neplatné vylúčenie z družstva. Aktéri konfliktu konali čs dňa 17-18.11.2020, na ktorej neplatne vylúčili stovky členov preto aby im znemožnili účasť a hlasovať na ďalšej čs, na ktorej si zvolili opäť ďalšie neplatné predstavenstvo. Ich pekelný plán si dômyselne plánovali no zrejme si nemysleli, že poškodení členovia budú mať toľko sily a energie aby sa im vzopreli a bojovali o spravodlivosť. Rozsudky postupne preukazujú, že konanie aktérov konfliktu bolo účelové, ale tým vzniká priestor na náhradu škody všetkým poškodeným členom.

Každý člen, ktorý si bude chcieť nárokovať náhradu škody, pokojne sa môže obrátiť na info@nfd.sk a pomôžeme mu v uplatnení jeho nárokov súdnou cestou, s tým že právny servis je poskytnutý bezplatne.

No Comments Yet.