Monthly Archives: september 2023

Aktéri konfliktu prehrali súd v Hromadnej žalobe

Aktéri konfliktu prehrali ďalší významný súdny spor vo veci podanej Hromadnej žalobe, kde sa poškodení členovia súdili o neplatné vylúčenie z družstva. Aktéri konfliktu konali čs dňa 17-18.11.2020, na ktorej neplatne vylúčili stovky členov preto aby im znemožnili účasť a hlasovať na ďalšej čs, na ktorej si zvolili opäť ďalšie neplatné predstavenstvo. Ich pekelný plán…
Viac informácií

Dovolanie na Najvyšší súd je zamietnuté

Súd zamietol DOVOLANIE NA NAJVYŠŠÍ SÚD voči Rozsudku 5Cb/5/2020, ktorým súd rozhodol, že predstavenstvo zvolené na čs dňa 21.12.2019 je NEPLATNÉ. Týmto sa rozhodlo absolútne definitívne, že predstavenstvo pod vedením p.Heydera a spol. bolo vždy neplatné a všetky jeho rozhodnutia sú neplatné. Týmto sa definitívne potvrdilo, že aktéri konfliktu konali neoprávnene a preto vzniká priestor…
Viac informácií

Súd ZRUŠIL zamietnutie žaloby voči Hlisnikovskému

Konflikt, ktorý zlikvidoval NFD vyprovokovalo niekoľko osôb, ktorých zámer už dnes všetci poznáme, čiže sa chceli iba obohatiť na úkor nás všetkých. Svoju veľkú úlohu zohral aj p.Hlisnikovský, ktorý agresívne ohováral p.Cigáneka, pričom cieľom jeho aktivity bolo diskreditovať osobu zakladateľa družstva a autora projektu - p.Cigáneka. Pán Hlisnikovský si vymýšľal klamstvá a urážky na p.Cigáneka…
Viac informácií