Ako chceli vytunelovať NFD

Aktéri konfliktu vykonali niekoľko rozhodnutí, ktoré smerovali k vyvedeniu majetku NFD mimo dispozície členov:

  • aktéri konfliktu spolu s advokátkou si založili firmu Triniso a.s., (firma nemala na to pžiaden príjem z podnikania) ktorá kúpila za nevedmo aké peniaze pohľadávku p.Čurillu a tak si získala pozíciu vo veriteľskom výbore v reštruktúre. Pokojne aktéri konfliktu mohli vyplatiť p.Čurillu ako NFD a nie ako Triniso a.s.. Tým, že vyplatili p.Čurillu ako Triniso pohľadávka nezanikla a je predpoklad, že to urobili z požičaných peňazí, ktoré mohol poskytnúť člen kontrolnej komisie, ktorý dostal do zábezpeky jeden z našich bytov v budove EEP. Čiže našim majetko sa ručilo za pôžičku, ale odkupom pohľadávky NFD stále malo povinnosť vyplatiť pohľadávku už Trinisu ale ešte aj vznikol nový dlh.
  • Triniso a LFC, v ktorých pôsobí p.Repka, si kúpili za peniaze členov (za údajné finančné dary hradené do Trinisa) naše dva byty.  Dôkaz: LV EEP byt č.13 a č. 8. Výpis z OR - firma Triniso. Tieto byty sa predávajú bežne za 120.000-150.000 EUR a oni si ich kúpili za peniaze členov (čiže zadarmo) za sumu 80.000 EUR, čiže pod cenu, pričom peniaze za byty neprišli už do NFD.
  • Repka a jeho firma LFC si prihlásili vymyslené pohľadávky za sumu v súčte skoro 300.000 EUR pričom reálny vyrovnací podiel je v skutočnsti okolo nuly.
  • NFD zadĺžili firme z daňového raja - GLOCIN LIMITED, za ktorou stojí trestne stíhaný člen NFD p.Aleš Kohoutek. Urobili to tak, že údajne firma GLOCIN si mala kúpiť softvér od NFD, ktorý NFD nikdy nevlastnilo a keďže ho NFD nedodalo tak má teraz vrátiť údajne prijatú sumu 300.000 EUR a k tomu ešte dostala ďalšiu pôžičku 134.000 EUR a za to všetko si GLOCIN zablokoval záložným právom naše dva apartmány v Kukučke. Média o GLOCINE píšu ako o podvode a my to len potvrdzujeme.
  • Advokátka si fakturovala právne služby, ktoré neboli poskytované za 72.000 EUR a audítorka si účtovala za poradenstvo 600 EUR / hod rovnako spolu za 72.000 EUR, pričom nie je dôkaz že by nejaké poradenstvo za takéto nehorázne ceny vykonala. Len pre predstavu za predošlé roky si účtovala za rok okolo 4.000 EUR za audit. Prečo jej cena stúpla na 72.000 EUR nikto nevie, ale všetky faktúry boli vyhotovené v 5-6 mesiaci 2021 pred spustením reštruktúry…
  • Volk si fakturoval za prenájom jeho penziónu firme NFD v čase pandémie COVID 19, keď sme mali voľný Penzión GROSEK, sumu okolo 48.000 EUR
  • NFD malo mať v čase pandémie COVID 19 údajne vykonané školenia za 135.000 EUR cez schránkovú firmu GEAS CZECH s.r.o.
  • NFD si malo objednať IT práce od človeka (bývalého vylúčeného člena Jakubca - firma Webspace s.r.o), ktorý práve v nedávnej minulosti urobil firme NFD státisícové škody v EUR a on údajne odovzdal pre NFD za 132.000 EUR na 5 rokov vlastnícke práva k databáze (tzv.CRM), ktorú pri svojom nástupe aktéri konfliktu poškodili. Pričom tie vlastnícke práva k databáze CRM sa skoro nelíšia od toho čo Jakubec mal v minulosti v správe a teda je možné, že predal NFD iba to čo si skopíroval v minulosti, ale za nehorázne vysokú cenu. Navyše on dlhuje NFD za spôsobenú škodu a keď už aj si vyfakturoval takéto nehorázne peniaze za nič, tak NFD malo to iba započítať zo spôsobenou škodou. Čo je absurdné, tak tá databáza aj tak nie je korektná a zďaleka neobsahuje to čo pôvodná a jej obdoba by sa dala na trhu kúpiť za zlomok ceny. Tu zrejme sa odkrýva fakt, že odkiaľ mali aktéri konfliktu databázu emailov vo svojom začiatku konfliktu a zrejme na to platí iba porekadlo: „Ruka ruku myje…“
  • a potom tam sú prihlásené nereálne vyrovnacie podiely sympatizantov alebo nič netušiacich členov… okrem iných menších pochybných faktúr
  • určite na tomto mieste stojí za úvahu, prečo správcom konkurzu sa stal ten istý správca, ktorý vyhotovil vykonštruovaný a nepravdivý Reštrukturalizačný posudok, pričom za ten NFD muselo zaplatiť okolo 70.000 EUR v rôznych častiach splátok a nakoniec to boli vyhodené peniaze. Zákon nedovoľuje ustanoviť do konkurzu za správcu takého správcu, ktorý už v minulosti poskytoval služby dlžníkovi, čiže došlo tu opäť k porušeniu zákona a tento správca je spolčený vo firme s osobou, ktorá je prepojená na osobu, ktorá kooperuje s trestne stíhaným Mgr.Gajanom známeho z akcie Zemepán, v ktorej NAKA ho zadržala. Tento p.Gajan však volal niektorým veriteľom v snahe ich presvedčiť aby sa nechali zastupovať jeho advokátom, ktorým mala byť advokátka našich aktérov konfliktu. Je teda podozrenie, že celý konflikt má isté prepojenie na osoby trestne stíhané, s ktorými sú aktéri konfliktu istým spôsobom poprepájané. 

Z uvedených dôkazov je jasné, že motívom konfliktu nebola snaha rozbehnúť NFD a jeho skutočným dôvodom neboli pochybenia autora projektu či pôvodného predstavenstva. Aktéri konfliktu prehrali súdy a vytorili záväzky a dlhy a neplatením svojich záväzkov spôsobili konkurz.

Dôkaz 8 - LV_Kukucka Dôkaz 2 - advokatka_faktura Dôkaz 2 - prihláška GEASS CZECH(1) Dôkaz 2 - prihláška Prosort Dôkaz 2 - volkove_faktury