Prečo sa to stalo?

Mnohí si kladú túto otázku. Pýtajú sa či sa nedalo tomu zabrániť, alebo nejako tomu predísť. Konkurzu predchádzal hlboký konflikt, ktorý rozpútali hlavní aktéri konfliktu. Nechceli sa dohodnúť a ani rokovať, resp. konfliktu nepredchádzali žiadne konštruktívne návrhy zo strany aktérov konfliktu, ale iba čakali a hľadali priestor ako ho spustiť. Keďže NFD sa tesne pred vznikom konfliktu začalo dostávať do vysokých čísel a netrvalo by dlho a už by začali prudko stúpať zisky a osamostatnili by sa ďalšie projekty, tak hlavnému aktérovi už neostávalo veľa času na  zrealizovanie jeho plánu, lebo po významnom náraste ziskov by nemusel byť úspešný v jeho diabolskom pláne ohováraním zničiť dôveru zakladateľa a autora know-how p.Cigáneka. Preto si najskôr hľadal v predstavenstve spojencov no všetci okrem jedného mu neboli ochotní ani len náznakom podporiť jeho špinavé úmysly. No jedného si získal a ten sa s ním spojil a začal sa konflikt. NFD malo veľmi slušný cash-flow, žiadne dlhy, žiadne záväzky, tvorilo zisky a dcérskym firmám rástol majetok každý rok. Preto sa zdalo byť veľmi lukratívne zmocniť sa vedenia NFD a úplne vyhodiť z NFD pôvodné predstavenstvo aby im nekazilo ich plán obohatenia sa a tak im nič nebránilo pustiť sa do svojo zámeru, ktorým bolo dostať sa k peniazom v insolvenčnom konaní. 

Ich motívom však nikdy nebolo pokračovať v budovaní NFD. Nesporne to preukazuje správanie aktérov konfliktu. Ak by chceli aby NFD sa rozvíjalo ďalej, tak by sa chceli s pôvodným vedením najskôr dohodnúť na čo p.Cigánek povolal profesionálneho mediátora aby on riadne v súlade so zákonmi vykonal mediáciu a zabezpečilo by sa akékoľvek negatívne konanie a predmet sporu by sa odhalil a odstránil. Avšak hlavní aktéri konfliktu toto odmietli, aj keď najskôr ten iniciátor konfliktu žiadal vyplatiť abnormálne vysokú sumu, čo v zápätí zmenil a povedal, že on chce všetko a zamietol mediáciu. Dôkaz o zamietnutí mediácie - teda snahy predísť konfliktu, prikladáme v dokumentoch na stiahnutie. Neskôr bolo zo strany pôvodného predstavenstva viacero pokusov o dohodu, no všetky boli arogantne odmietnuté. Ďalším dôkazom, že aktéri konfliktu nechceli NFD rozvíjať, bolo samotné zmocnenie sa firmy, kde aktéri konfliktu odmietali pristúpiť na protokolárne odovzdanie firmy, ale naopak vykradli registratúru a tak sa nekontrolovane zmocnili dokumentov, ktoré si mohli pozmeniť či zničiť. Následne zničili databázy na webe a tým úplne zneprehľadnili evidenciu členských vkladov. Pre dokonalé zneprehľadnenie evidencie zrušili aj projekt CreditPay, zrušili platobnú inštitúciu, ako aj pozmenili dáta v účtovníctve, pričom niekoľko krát vymenili účtovnú firmu aby sa zmarili stopy o vykonaných zásahoch. Hádam už chápete, že týmto ľuďom nemohlo ísť o rozvoj firmy, keďže vykonali kroky k likvidácii dát.

Ale späť k tomu prečo sa to stalo, resp. ako je možné, že im podarilo? V prvom rade príčina konfliktu vôbec nebola tá čo hlavný iniciátor konfliktu vykrikoval. V skutočnosti sa stalo to, že ten pán nepravdivo vysvetľoval čo NFD čo je jeho produktom, on to predával ako investovanie s garantovaným výnosom 5% ročne a toto klamstvo sa mu vrátilo hneď ako NFD dosahovalo nižšie výnosy a preto sa chcel z toho „vyviniť“ a hodiť špinu na p.Cigáneka… Bola to taká hlúposť, ale žiaľ podarilo sa mu to. Samozrejme keby NFD bolo prísnejšie v dodržiavaní Etického kódexu a za ohováranie by tvrdo okamžite vyhadzovalo členov, tak by sa títo špekulanti dostali mimo družstva a už by nemohli vplývať na členskú schôdzu. Druhým problémom boli Stanovy, ktoré dovolili členovi získať neobmedzené množstvo splnomocnení a tak si aktéri konfliktu urobili z toho „politickú kampaň“ a na mnohých meetingoch získavali plné moci na základe šírených klamstiev a niekoľko plných mocí si ešte dofalšovali. Žiaľ pre relatívne slabé nástroje uplatnenia si vymožiteľnosti práva v prospech ochrany družstva, celý konflikt nabral nebezpečný spád. Aktérom konfliktu sa podarilo cez lobing na súde vykonať výmaz pôvodného predstavenstva, čo bolo v rozpore s Civilným mimosporovým poriadkom § 296 ods 1), a potom už všetci vieme ako to dopadlo. Súd síce po niekoľkých rokoch zistil, že je nutné chybu napraviť a začal konanie o výmaz neplatne zapísaných osôb predstavenstva, ale už je neskoro.