Online reg.úpadcov

NFD je v konkurze sp.zn. 2R/1/2021 od 13.9.2022. Priebeh konkurzu možno sledovať na Verejnom registri úpadcov: https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/konanieDetail.xhtml?konanieId=79020