Príbeh ukradnutej firmy

Ako súdy a prokuratúra z Prešovského kraja podporujú podvodníkov

Podnikáte na východnom Slovensku, budujete roky svoje podnikanie a rozbehli ste to celkom dobre? Potom by ste určite mali spozornieť. Môže sa Vám totiž stať, že sa dostanete do „hľadáčika“ podvodníkov, ktorí majú veľmi slušne podchytené súdy a prokuratúru a už roky „úradujú“ za ich podpory. Takí borci Vám dokážu doslova ukradnúť Vašu firmu. Zrejme budete namietať, že sa to nedá. Veď firma je predsa písaná na majiteľa firmy a toto sa zapisuje do Obchodného registra! Bez súhlasu majiteľa sa predsa firma nedá previesť na inú osobu či vymeniť jej štatutárny orgán! Avšak ja Vám opíšem príklad z praxe ako to ide. V právnom štáte je to nemožné, ale na Slovensku to možné je. De iure je to v rozpore so zákonom, de facto je to smutná kauza, ktorá sa naozaj odohrala. Samozrejme, je to možné len s pomocou štátnej moci. Ide v tomto prípade o nehoráznu machináciu so súdnymi konaniami, vykonávanú veľmi sofistikovane. Týmto článkom a jeho budúcimi pokračovaniami, chcem čitateľom ukázať, že aj v dnešnej dobe, ešte stále aj napriek snahe očistiť súdnictvo a prokuratúru od korupcie, majú podvodníci „silné páky“. 

Možno sa to stalo aj Vám, alebo možno poznáte niekoho, komu sa niečo podobné stalo či práve deje… Potom ma, prosím, kontaktujte. Pokúsime sa skoncentrovať dôkazy a možno sa nám podarí vytvoriť iniciatívu na odhalenie tejto spletitej korupčnej či lobistickej skupiny a tým očistiť súdnictvo a prokuratúru od vplyvu zločineckých skupín.

Nuž, poďme sa pozrieť na ten skutočný príbeh družstva, zapísaného pred 20 rokmi v Obchodnom registri Prešov... Nebudem opisovať všetky detaily, kvôli hospodárnemu nakladaniu s časom iba poukážem na fatálne rozhodnutia súdu a v nasledujúcich článkoch na blogu rozoberiem ďalšie pochybenia v tejto kauze, ktorá práve prebieha. Skutočne sa oplatí sledovať ju, lebo jej priebeh každým dňom graduje a rozvíja sa tak, ako píše život.

Chcem teda poukázať na podvody na jednom družstve z východného Slovenska, ktoré sa začali v roku 2019 (kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu neviem poskytovať úplne všetky detaily). Dané družstvo malo po 20 rokoch podnikania vlastný nezadlžený majetok vo výške okolo 6 miliónov EUR a mesačný obrat okolo 160.000 -180.000 EUR. Z dôvodu týchto slušných ekonomických ukazovateľov družstvo spadlo do pomyselného „hľadáčika“ podvodníkov, ktorým sa, žiaľ, úzka skupina členov družstva rozhodla za „primeranú“ odmenu zapredať tento ekonomicky a majetkovo nesporne zaujímavý projekt. Teda táto skupinka (jedného až dvoch členov družstva) sa rozhodla vyvolať v družstve konflikt, ktorého cieľom malo byť zničiť dôveru v pôvodných lídrov projektu, potom prevziať vedenie, dostať firmu do insolvencie a za primeranú odmenu už ponechať napospas tzv. konkurznej mafii, ktorá v insolvenčnom procese majetok beztrestne vytuneluje vďaka svojmu nesporne silnému vplyvu na súdy a prokuratúru. Všetko sa deje s cieľom okradnúť o peniaze stovky členov - veriteľov, ktorí sa do projektu v minulosti zapojili a pomohli ho vybudovať vďaka ich dlhoročnej spolupráci a aj vďaka ich finančným vkladom do projektu. Aktéri konfliktu mali za úlohu úplne zničiť celý projekt aj s jeho zakladateľom, ktorého ohováraním a klamstvami mali úplne diskreditovať. Tým mal projekt stratiť vedúceho lídra, aby ho nemal kto opäť stavať na nohy. Aktéri konfliktu si boli vedomí, že sú nedotknuteľní pred zákonom aj pred OČTK, a tak môžu beztrestne urobiť čokoľvek, lebo za ich činy nikdy nebudú stíhaní políciou, keďže skupina vplyvných ľudí, ktorým projekt „zapredali“, ovláda aj príslušnú prokuratúru. To sa im aj podarilo. Urobili tzv. „špinavú robotu“ a podarilo sa im to v rozpore so zákonom, no bez následkov, prevziať vedenie firmy. Potom firmu dostali do obrovských záväzkov, vytvorili množstvo fiktívnych pohľadávok, čo si stihli „vyúčtovať“. Následne presunuli časť z finančných tokov na ich súkromnú, novo založenú akciovú spoločnosť, urobili záložné právo na firmu z daňového raja, niečo na schránkovú spoločnosť z Prahy, zničili databázy členských vkladov, zasiahli do archivovaných dokumentov a vykonali pár zásadných zmien v účtovníctve, ktoré medzičasom posúvali rôznym účtovným firmám, aby sa zahladili stopy po zásahoch v účtovníctve. Darmo sa veritelia bránili a podali množstvo trestných oznámení. Tie sa absolútne neriešia, niektoré sa dokonca stratili. Navyše prokuratúra všetky podania registruje iba ako prečin, čiže nič závažné, aj keď v skutočnosti ide o škody v miliónoch EUR. Celé to stojí na miestnom obvodnom oddelení v Starej Ľubovni, či na miestnych oddeleniach v Poprade, Spišskej Novej Vsi, či Prešove... aj keď to už dávno mala mať v kompetencii NAKA, no k nim sa to nejako nevie dostať. V tejto prvej časti môjho blogu však chcem poukázať na to zásadné zlyhanie štátnej moci, ktoré sa udialo na Obchodnom registri v Prešove, keď Okresný súd Prešov vykonal výmaz pôvodného štatutárneho orgánu a v rozpore so zákonom zapísal nový, hoci Civilný mimosporový poriadok § 296 ods. 1) stanovuje súdu povinnosť prerušiť konanie o zosúladenie stavu osôb v štatutárnom orgáne, ak prebieha určovacia žaloba o (ne)platnosť členskej schôdze. Žiaľ, toto súd odignoroval, neriadil sa zákonom, vykonal výmaz pôvodného predstavenstva a tak pomohol podvodníkom vložiť firmu do rúk iných osôb, ktoré neboli právoplatne zvolené. Nakoniec o ich neplatnom zvolení už súd rozhodol, ale Obchodný register ani po dvoch rokoch sťažností nedokázal vrátiť pôvodne zapísané osoby späť. Nebyť tohto „pochybenia“ súdu, firma by nikdy neskončila a mohla sa účinne brániť pred súdom, čím by ochránila majetok všetkých členov družstva. Žiaľ, títo podvodníci vedeli, že ich predstavenstvo je zvolené neplatne, lebo jeho voľbe predchádzalo aj vydanie neodkladného opatrenia na zákaz konať členskú schôdzu, keďže súd videl, že na jej zvolanie a neskôr aj na hlasovanie sa použili aj sfalšované plné moci…

No tento fakt podvodníci prekryli o rok neskôr konaním ďalšej neplatnej členskej schôdze, ktorá bola opäť napadnutá určovacou žalobou, lenže Okresný súd Prešov opäť urobil rovnaké „pochybenie“ a znovu zapísal ďalšie neplatné predstavenstvo, ktoré vymenilo už jedno neplatne zapísané spred roka. Tento úkon spôsobil celkom komplikovanú situáciu pre súdy aj políciu. Teraz sa možno opýtate, prečo sa nesťažovali poškodení členovia družstva. Alebo si kladiete otázku, či tí poškodení členovia využili všetky zákonom stanovené možnosti na svoju obranu. Odpoveď je ÁNO. Poškodení členovia sa bránili všetkými prostriedkami, ktoré zákon umožňuje, no v trestných konaniach sa prokuratúra tvári, že to nie je trestný čin. Sťažnosti takto ostávajú dlhé mesiace bez povšimnutia a v súdnom konaní poškodení členovia vyhrali súdy na prvom stupni, dokonca majú aj prvý najdôležitejší súd o neplatnosti prvej neplatnej členskej schôdze, potvrdený aj Krajským súdom, čiže rozsudok je právoplatný. Vyhrali aj prvostupňový súd o neplatnosti druhej schôdzi, no ten Krajský súd opäť vrátil na Okresný súd s cieľom pomôcť podvodníkom získať ešte čas a vplývať tak na konkurzné konanie. Vymyslel si dôvod vrátenia konania pre údajnú chýbajúcu aktívnu legitimáciu žalobcu, čiže jednoducho preto, že poškodený člen podľa názoru súdu možno nebol oprávnený podať žalobu. Paradox je, že o tomto bode už trikrát rozhodoval súd a vždy rozhodol, že žalobca mal právo podať žalobu, dokonca jedno z tých troch konaní sa dialo na rovnakom Krajskom súde v Prešove, kde súd priznal oprávnenie žalobcovi podať žalobu. V predmetnom prípade však ten istý súd rozhodol inak… 

Poškodení členovia sa sťažovali aj na protiprávny zápis nového predstavenstva, resp. výmaz pôvodného predstavenstva, ktoré Obchodný register protiprávne, v rozpore so zákonom, vykonal, pričom zapísal neplatné predstavenstvo, a to dokonca dvakrát po sebe. Sťažnosť sa po dlhom čase podarilo preklasifikovať na odvolacie konanie a v tom sa údajne koná a boli začaté na oba protiprávne zápisy špeciálne konania o výmaz týchto zápisov. Ale opäť ich má v kompetencii ten istý sudca, v pôsobnosti ktorého pôvodné pochybenia nastali a tak sa tieto konania samozrejme nehýbu. Prečo súd nemá záujem odstrániť tak závažné pochybenia, ktoré mali fatálny následok na firmu? Sudca tvrdí, že v prvom konaní bude konať, až kým nevyrieši nasledujúce pochybenie, pričom obe konania má v kompetencii ten istý sudca… Celé sa to ťahá už tretí rok a zatiaľ firma už je v konkurze, pričom s majetkom neoprávnene nakladalo neplatné predstavenstvo resp. predstavenstvá, ktoré nemali byť ani zapísané do Obchodného registra. 

V právnom štáte znie neuveriteľne, že podvodníci dokázali vďaka dobrým kontaktom v Obchodnom registri vykonať zmenu štatutárneho orgánu a kým sa vec napraví, firma už je totálne zničená a tak sa z úspešnej profitujúcej firmy stal skrachovaný subjekt, ktorého pôvodné predstavenstvo, ktoré projekt vybudovalo, ostalo pošpinené, pričom stovky ľudí s veľkou pravdepodobnosťou prídu o svoje vložené peniaze. A to všetko len preto, že súd vykonal v rozpore so zákonom zápis neplatne zvolených osôb do predstavenstva, ktoré slobodne a bez trestnej zodpovednosti položili firmu na lopatky a takto ju idú rozobrať vplyvní podvodníci na konkurzné konania. Za týmto príbehom je množstvo detailných káuz, ktoré rozoberiem v ďalších príspevkoch. Ak poznáte niekoho, kto sa rovnako stal obeťou štátnej moci, či skorumpovaného konania, alebo pochybenia súdov či polície, prosím, môžete ma kontaktovať. Budeme sa snažiť nájsť prienik a možno zozbierame dôkazy, že za týmito kauzami budú stáť v pozadí tie isté osoby. Tak sa nám možno pod ťarchou dôkazov podarí usvedčiť z korupcie niektoré orgány súdnej moci a prokuratúry.

V prílohe predkladám komunikáciu zo súdu.

Comments are closed.