Chcem poradiť

Nemožno sa hnevať na nikoho kto dôveroval, radi vás privítame a budeme spoločne tvoriť ešte mnoho krásnych spomienok spolu s pasívnymi príjmami pre každého člena.

Kontaktujte nás na info@nfd.sk

Každý člen NFD bol poškodený aktérmi konfliktu a má právo na pomoc. Poškodení členovia sa spojili túto pomoc si poskytujú v spoločnom úsilí ako jeden majoritný veriteľ, ako ekonomicky silný partner, ktorý má fin.prostriedky na súdne spory a tým si zvýšili šance na vymoženie pohľadávok, ale aj na vytvorenie zisku, ktorým si môžu vymazať minulé straty. Viac o konkrétnej ponuke sa dozviete v tomto materiály, ktorý vysvetľuje detaily ponúkanej pomoci - Ponuka pre členov NFD - návrat