Ako nestratiť nič

Ako nestratiť nič ale získať späť benefity

Pôvodné predstavenstvo, ako aj autor projektu p.Cigánek ostali nespravodlivo a neplatne vyhodení z NFD, ale to ich neodradilo v pokračovaní našej spoločnej vízii. Projekt vďaka hodnotnému know-how p.Cigáneka preniesli do nového družstva Tradičné družstvo a úspešne v ňom napredujú. Napriek veľke nespravodlivosti sa pozerajú na mnohých členov ako na ľudí, ktorých rovnako oklamali aktéri konfliktu a majú záujem pomôcť každému členovi, ktorý by nechcel prísť o vybudované hodnoty a benefity. Ponúkame členom NFD aby pokračovali v tomto projekte budovania pasívnych príjmov, lebo projekt nikdy neskončil, možno sa trochu zdržal, ale následne naštartoval a ide ešte lepšie ako v NFD. Čo je paradoxom tejto situácie, tak konkurz prinesie členom, ktorým Tradičné družstvo (TD, www.td-coop.eu) uhradilo všetky právne služby na vymáhanie pohľadávok a ponúklo kompenzáciu, tak vďaka tomu získame značný objem fin.prostriedkov z reálnych pohľadávok z konkurzu a to ešte viac zrýchli budovanie pasívnych príjmov a tak sa dokáže vyrobiť dostatok príjmov pre každého člena, ktorý sa rozhodne pokračovať v našom projekte. Neprídete tak o roky práce a vložené peniaze do NFD sa Vám vykompenzujú so ziskom z TD, navyše budete môcť pokračovať v našom skvelom dovolenkovom programe PV a taktiež Vám budú ponechané Vaše obraty a obratové body s kontrolným číslom na výpočet refundácie. V Tradičnom družstve budovanie pasívnych príjmov je ešte lacnejšie a čo je úžasným plusom z tohto konfliktu je to, že Tradičné družstvo všetky slabé miesta, ktoré malo NFD (Stanovy, VOP, Etický kódex) zdokonalilo a projekt je zabezpečený voči podobných zlyhaniam, ktoré NFD žiaľ nezvládlo. 

Členovia NFD majú možnosť zvážiť našu ponuku a rozhodnúť sa medzi istou stratou všetkého čo do NFD sa vložilo alebo získajú späť svoje miesto v stále živom a rastúcom projekte a pokračovaním si vykompenzujú všetky straty a budú si môcť užívať skvelé dovolenky

Ak máte záujem si vypočuť bližšie detaily ponuky, ktorá Vás ochráni pred úplnou stratou všetkého čo v NFD ste mali, prosím kontaktujte nás na info@nfd.sk 

Prezentácia PV