Spolupráca medzi členmi v družstve

Spolupráca je v ľudskej spoločnosti určitá činnosť, pri ktorej viac ľudí pracuje na dosiahnutí nejakého cieľa, na ktorom sa zhodnú a majú z neho prospech.
Tak to je aj v našom družstve, kde členovia aktívne spolupracujú na spoločných hodnotách a víziách prospešných pre všetkých členov.

Spolupráca prebieha na viacerých úrovniach:

Spolupráca všetkých členov na spoločných projektoch

Všetci členovia družstva prispievajú k napĺňaniu cieľov využívaním spoločných produktov, služieb prospešných pre členov.

Spolupráca medzi členmi obchodného tímu na rozvoji obchodných stratégií

Obchodné tímy sa aktívne podieľajú na určovaní a rozvoji stratégie rozvoja družstva. To zabezpečuje prosperitu družstva.

Spolupráca medzi zamestnancami družstva.

Kvalitné, tímové a profesionálne zázemie pre členov družstva je základom úspechu pri napĺňaní spoločných cieľov.

Spolupráca vedenia družstva na spoločných víziách a cieľoch družstva.

Spolupráca, spolupatričnosť a transparentnosť vo vedení družstva sú základným princípom a kameňom úspechu.

My členovia družstva aktívne spolupracujeme aby sa dosiahli ciele spoločné pre všetkých členov družstva a tými sú:

  • pasívne finančné príjmy,
  • ekonomická stabilita členov,
  • sociálne zázemie pre členov
  • vzájomná úcta a spolupatričnosť