Družstevná Renta

Družstevná Renta je mesačný pravidelný príjem pre člena družstva ktorá pochádza z vytvorených aktív družstva a príjmov z týchto aktív pre družstvo. Znamená to, že družstevná RENTA nie je priamo podmienená osobnou aktivitou člena družstva. Výška RENTY pre každého člena je priamo úmerná vytvoreným finančným príjmom z týchto aktív a výške obratov jednotlivých členov. Každý člen družstva má nárok na svoju RENTU presne podľa stanovených pravidiel a spravodlivých podmienok, keďže každý sa svojou aktivitou podieľal na budovaní družstevných aktív.

 

Zjednodušene môžeme povedať, že družstevná RENTA predstavuje financie, ktoré zabezpečia členom družstva príjem umožňujúci zachovanie životného štandardu aj potom, ako z nejakého dôvodu prestanú aktívne pracovať, prípadne vytvoria mu doplnok k mzde.

Prečo je dôležité mať RENTU?
Možno dnes máte dostatok finnančných prostriedkov, ale bude to tak aj v budúcnosti? A čo v prípade straty zamestnania, zdravotných problémov, alebo iných udalostí? Hlavným cieľom RENTY je zaistiť členovi družstva finančnú nezávislosť.

 

Družstevná RENTA predstavuje ideálny spôsob, ako si vytvoriť pasívny príjem, ktorý člena družstva v nepredvídateľných situáciách dostatočne zabezpečí.