Współpraca w społeczeństwie to działanie i umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągnięcia wspólnych celów.
Tak samo jest w naszej spółdzielni, w której członkowie aktywnie współpracują nad wspólnymi wartościami i wizjami, które przynoszą korzyści wszystkim członkom.

WSPÓŁPRACA ODBYWA SIĘ NA KILKU POZIOMACH:

WSPÓŁPRACA WSZYSTKICH CZŁONKÓW PRZY WSPÓLNYCH PROJEKTACH

Wszyscy członkowie spółdzielni przyczyniają się do realizacji celów korzystając ze wspólnych produktów i usług korzystnych dla członków.

WSPÓŁPRACA CZŁONKÓW ZESPOŁU HANDLOWEGO PRZY TWORZENIU STRATEGII BIZNESOWYCH

Zespoły handlowe aktywnie angażują się w określanie i rozwijanie strategii rozwoju spółdzielni. Zapewnia to prosperowanie całej spółdzielni.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI.

Wykwalifikowany i współgrający ze sobą zespół pracowników to podstawa sukcesu w realizacji wspólnych celów.

WSPÓŁPRACA KIEROWNICTWA W ZAKRESIE WSPÓLNYCH WIZJI I CELÓW SPÓŁDZIELNI.

Współpraca, odpowiedzialność i przejrzystość w zarządzaniu spółdzielnią to podstawowa zasada prowadząca do sukcesu.

JAKO CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJEMY DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW WSPÓLNYCH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRYMI SĄ:

  • dochody pasywne
  • stabilność finansowa członków
  • zaplecze socjalne dla członków
  • wzajemny szacunek i przynależność