Warunki ochrony danych

Kto jest administratorem i jak można się z nami skontaktować? Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza granicą kraju?

Czy dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych ze skutkiem prawnym i/lub innym istotnym wpływem?

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? Jak zdobywamy Państwa dane osobowe?

Jakie mają Państwo prawa podczas przetwarzania danych osobowych?

Jak chronimy Państwa dane osobowe? Cookies

Sieci społecznościowe

Warunki ochrony danych  

Drodzy członkowie spółdzielni i pracownicy,

w ramach niniejszych warunków prywatności chcemy przekazać Państwu szczegółowe i zrozumiałe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z warunkami naszej firmy zgodnie z art. 13 i 14 RODO (GDPR). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem  danych  osobowych  (dalej jako RODO). Niniejsze warunki  ochrony  danych dotyczą wszystkich podmiotów,  których dane osobowe są przetwarzane, w tym członków spółdzielni, pracowników, kontrahentów i osób przebywających w naszej siedzibie.

Kto jest administratorem i jak można się z nami skontaktować?  

Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO z siedzibą: Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, REGON: 364 77 494 (zwane dalej “NFD”).  

Dane kontaktowe:

e-mail: dataprotectection@nfd.sk

adres do  korespondencji:  podmiot  odpowiedzialny  NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, Popradská

17/670, 064 01 Stará Ľubovňa

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?  

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia naszym członkom usług, produktów  i obsługi klienta na najwyższym poziomie; wypełnienia obowiązków prawnych oraz ochrony naszych uzasadnionych interesów.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzania danych osobowychPierwotna podstawa prawna
  Cele płacowe i personalnePrzestrzeganie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO)
  Cele księgowe i podatkowePrzestrzeganie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO)
  Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w pracyPrzestrzeganie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO)
  Cele rejestruart. 89 RODO w związku z ustawą o archiwach i rejestrach
Składanie wniosków w spółdzielniWykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Pośrednictwo w komunikacji mailowej i telefonicznej w związku z członkowstwem w spółdzielni  Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Zawieranie umów i przeniesienia udziałówWykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Zawieranie i wykonywanie umów Programu Wakacyjnego  Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Zabezpieczenie rezerwacji pobytu poprzez zmiany urlopowe  Wypełnianie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Zawieranie i realizacja umów Zielony UdziałWypełnianie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Zawieranie i realizacja umów na użytkowanie pojazdów silnikowych  Wypełnianie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Zabezpieczenie rejestracji depozytów członkowskich  Wypełnianie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  Zabezpieczenie rejestracji pocztyPrzestrzeganie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Zapewnienie ochrony przed leglizacją dochodówPrzestrzeganie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  Zapewnienie bezpieczeństwa ITPrzestrzeganie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Przetwarzanie zamówienia elektronicznego na rynku spółdzielczym  Wypełnianie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Wykazanie, zastosowanie i obrona roszczeń prawnych (agenda prawna)  Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Wysyłanie newslettera z informacjami o nowościach i wydarzeniach w spółdzielni  Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Wysyłanie komunikatów marketingowych (newsletter)  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Uzasadnione interesy, które realizujemy podczas przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, to:

– wykazanie, zastosowanie, obrona roszczeń prawnych

– wysyłanie newslettera z informacjami o nowościach w spółdzielni.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Oprócz  nas oraz naszych pracowników,  do  Państwa danych  osobowych  mogą  mieć  dostęp również kontrahenci i partnerzy biznesowi, których listę można znaleźć w poniższej tabeli.

PośrednikCel
Payment Institution NFD a.s., Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46847162, Slovenská republika  Przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług płatniczych
RCI Europe trading as 7Across UK and Europe, spoločnosť so sídlom: Haylock House, Kettering Parkway, Kettering Venture Park, Kettering, Northamptonshire NN15 6EY, spoločnosť registrovaná v Anglicku pod číslom: 01148410, Veľká Británia,      Przetwarza dane osobowe w celu rezerwacji pobytów wakacyjnych
Holiday NFD Spain SL, spoločnosť so sídlom: Avenida de La Central 14, 12594 Oropesa, Castellón, Španielsko, NIF: B12921516  Przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia rezerwacji pobytów wakacyjnych
LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava 821 04, IČO: 48 121 347Przetwarza dane osobowe w celach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Marián Markuš, Trieda SNP 28, 97 401 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 364 561Przetwarza dane osobowe w celu pośrednictwa sprzedaży

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza granicą kraju?

Przekazanie danych  do  jakiegokolwiek  innego  kraju  trzeciego  to  transgraniczne przekazanie danych osobowych, które nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony. W niektórych przypadkach przekazujemy pośrednikowi (DAE) dane osobowe tych członków spółdzielni, którzy korzystają z programu  wakacyjnego. Pośrednik przesyła te  dane osobowe  również do  krajów trzecich, w zależności od wybranego przez członka miejsca docelowego, w celu rezerwacji pobytu w ramach wymiany wakacjnej.

Czy dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych ze skutkiem prawnym i/lub innym istotnym wpływem?

W celu poprawy świadczonych przez nas usług, przetwaramy dane osobowe automatycznie. Automatyczne przetwarzanie to przetwarzanie danych osobowych przy użyciu zautomatyzowanych systemów informatycznych, tj. aplikacje IT, oprogramowanie itp. NFD obecnie nie wykonuje profilowania.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak to konieczne, do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Zasadniczo, okres przechowywania wynika z przepisów prawnych. Jeśli prawo nie zawsze wskazuje okres przechowywania Państwa danych osobowych w związku z konkretnymi celami, okreslamy to na podstawie  naszych wewnętrznych przepisów i naszego planu rejestru. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe za zgodą, po ich wycofaniu jesteśmy zobowiązani do dalszego nieprzetwarzania danych osobowych  w tym celu. Nie wyklucza to jednak możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych  na innej podstawie prawnej, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania obowiązków prawnych.

Ogólne okresy przechowywania danych osobowych do celów określonych przez nas w celu przetwarzania danych osobowych są następujące:

Cel przetwarzaniadanych osobowychCzas albo warunki przechowywania
    Cele płacowe i personalnePodczas trwania okredu zatrudnienia i wygaśnięcia ustawowegto okresu przechowywania niektórych dokumetów (zwykle 5-10 lat, a w niektórydh przypadkach aż 70 lat od urodzenia pracownika)
Cele księgowe i podatkowe10 lat
  Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w pracy5 lat po zakończeniu lub wygaśnięciu zobowiązania
  Cele rejestru5-30 lat, widoczna kolejność rejestru i plan rejestru do zarządzania rejestru.
  Składanie wniosków w spółdzielniNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
Komunikacja mailowa i telefoniczna w związku z członkowstwem w spółdzielniNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa  Na czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
  Zawieranie umów o przeniesienie udziałówNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
Zawieranie i realizacja umów w programie wakacyjnymNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
Zapewnienie rezerwacji pobytu przez zmiany urlopowe  Na czas pobytu
  Zawieranie i realizacja umów Zielony UdziałNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
Zawieranie i wykonanie umowy naużytkowanieNa czas przynależności do spółdzielni + 5lat 
pojazdu silnikowego od momentu wycofania się z członkostwa 
Zapewnienie ewidencji depozytów członkowskichNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
  Zapewnienie ewidencji pocztyNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
Zapewnienie ochrony przed leglizacją dochodówNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
  Zapewnienie bezpieczeństwa ITNa czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
Przetwarzanie zamówienia nelektronicznego na rynku spółdzielczym  Do momentu dostarczenia zamówienia
Wykazanie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych (agenda prawna)Na czas przynależności do spółdzielni + 5 lat od momentu wycofania się z członkostwa
Wysyłanie newsletterów z informacjami o nowościach i wydarzeniach w spółdzielni  Na czas przynależności do spółdzielni
Wysyłanie komunikatów marketingowych (newsletter)Na czas przynależności do spółdzielni lub po wycofaniu zgody

Jak zdobywamy Państwa dane osobowe?

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonanie stosunku umownego, podanie danych osobowych  jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych powoduje brak zawarcia stosunku umownego. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgodność

z naszymi zobowiązaniami prawnymi, podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Brak ujawnienia danych osobowych  może spowodować,  że zadanie nie będzie zabezpieczone, bądź decyzja, o którą Państwo proszą nie będzie mogła zostać podjęta. Jeśli istnieje uzasadniony interes w podstawie prawnej, przetwarzanie danych osobowych,  a my korzystamy z podstawy

prawaanej przetwarzania danych osobowych  jesteście Państwo zobowiązani do tolerowania przetwarzania, bądź macie prawo go zakwestionować.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych  jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, nie są Państwo zobowiązani do podawania swoich danych osobowych. Mają również Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Brak ujawnienia danych osobowych nie powinien mieć dla Państwa żadnych negatywnych

i istotnych konsekwencji, ale może obniżyć komfort korzystania z niektórych usług i informacji o nowościach.

Jakie mają Państwo prawa podczas przetwarzania danych osobowych?

1.  Prawo żądać od operatora o dostęp do Pańskich danych osobowych na podstawie art.

15 Rozporządzenia

Osoba dotknięta ma prawo pozyskać od operatora potwierdzenie o tym, czy są przetwarzane dane osobowe, które jej dotyczą. Jeśli tak się dzieje, ma prawo uzyskać dostęp do tychże danych oraz informacje:

a)  cel przetwarzania;

b)  rodzaj dotkniętych danych osobowych;

c)  odbiorcy,  albo  rodzaje  odbiorców,  którym  zostali dane  osobowe  przekazane, szczególnie odbiorcy w krajach trzecich, albo organizacje międzynarodowe;

d)  jeśli jest to możliwe, przewidywany czas przechowywania danych osobowych, jeśli nie jest to możliwe, kryteria do jego określenia;

e)  istnienie prawa, żądać od operatora korektę danych osobowych dotyczących dotkniętej osoby albo ich usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub prawa zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f)   prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu;

g)  jeśli  dane  osobowe  nie  zostały  pozyskane  od  dotkniętej  osoby,  jakiekolwiek  dostępne informacje o ile chodzi o ich źródło;

h)  istnienie automatycznego zdecydowania oraz profilowania opisanego w art. 22 odc.  1 – 4

Rozporządzenia a w tychże przypadkach co najmniej sensowne informacje o zastosowanej procedurze oraz znaczeniu i przewidywanych skutkach takiego przetwarzania dla dotkniętej osoby.

Jeśli dane osobowe są przenoszone do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, osoba dotknięta ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich gwarancjach dotyczących przeniesienia według art.46 Rozporządzenia. Operator udostępni kopie danych osobowych, które są przetwarzane. Jeśli osoba dotknięta prosi o kolejne kopie, operator ma prawo żądać za za to uzasadnioną opłatę administracyjną. Jeśli osoba dotknięta złożyła wniosek elektronicznie, informacje zostaną przekazane w zwyczajnym sposobem komunikacji elektronicznie, o ile osoba dotknięta nie prosi o przekazanie w inny sposób. Prawo uzyskać kopie nie może mieć negatywne skutki na prawa i wolności innych.

2.  Prawo do korekty danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia

Osoba dotknięta ma prawo, by operator niezwłocznie poprawił błędne dane osobowe, które jej dotyczą. Z uwzględnieniem celu przetwarzania danych osobowych osoba dotknięta ma prawo do uzupełnienia danych osobowych, a to również przez oświadczenie uzupełniające.

3.  Prawo do skasowania, (prawo do zapomnienia) na podstawie art. 17 Rozporządzenia Osoba  dotknięta  ma  prawo  wyegzekwować  u  operatora  niezwłoczne  skasowanie  danych osobowych, które jej dotyczą a operator jest zobowiązany niezwłocznie skasować dane osobowe, jeśli został spełniony któryś z powodów:

a) dane osobowe nie są więcej potrzebne do celu, w którym były pozyskane lub inaczej przetwarzane;

b)  osoba dotknięta na mocy art. 6 odc. 1a) albo 9 odc. 2a) Rozporządzenia, odwoła zgodę na przetwarzanie, albo jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania;

c)  osoba  dotknięta  zgłosi  sprzeciw  wobec   przetwarzaniu  na  podstawie   art.  21  odc.   1

Rozporządzenia a żadne uzasadnione powody nieprzewyższana powody do przetwarzania albo osoba  dotknięta  zgłosiła  sprzeciw  wobec   przetwarzania  na  podstawie   art.  21  odc.  2

Rozporządzenia;

d)  dane osobowe były przetwarzane bezprawnie;

e)  dane osobowe muszą być skasowane, by spełnić ustawowy obowiązek według prawa UE, albo prawa państwa członkowskiego, do którego operator należy;

f)   Dane osobowe były pozyskane w związku z ofertą usług IT firmy na podstawie art. 8 odc. 1

Rozporządzenia;

Jeśli operator udostępni dane osobowe a jest zobowiązany do ich skasowania, z uwzględnieniem dostępnych technologii oraz wydatków, przeprowadzi stosowne działania, by powiadomić operatorów, którzi przetwarzają dane osobowe, że osoba dotknięta prosi, by zostały skasowane wszelki odnośniki, kopie i repliki tychże danych osobowych.

Prawo do skasowania nie stosuje się, jeśli przetwarzanie jest potrzebne do:

a)  wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b)  spełnienia obowiązku ustawowego, który wymaga przetwarzanie na podstawie prawa UE, państwa członkowskiego, do którego operator należy, albo do spełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym, albo podczas wykonywania władzy publicznej powierzonej operatorowi;

c)  interesu publicznego v zakresie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 odc. 2h) oraz i) oraz na podstawie art. 9 odc. 3 Rozporządzenia;

d)  celu archiwizacji w interesie publicznym do celów naukowych, badania historycznego lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 odc. 1 Rozporządzenia, o ile jest prawdopodobne, że wskazane prawo  uniemożliwi,  lub  w  ważny sposób  utrudni  osiągniecie celów  takiego opracowania;

e)  przekazywania, egzekwowania, albo obrony praw.

4.  Prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia

Osoba  dotknięta  na  prawo,  by  operator  ograniczył  przetwarzanie  jeśli  chodzi  o  jeden  z przypadków:

a) osoba dotknięta kwestionuje poprawność danych osobowych podczas okresu umożliwiającego operatorowi sprawdzić poprawność danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba dotknięta wyrazi sprzeciw przeciwko skasowaniu danych osobowych a zamiast tego żąda ogrniczenie ich użycia;

c)  operator więcej niepotrzebuje dane osobowe do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie dotkniętej do potwierdzania, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;

d)  osoba dotknięta wzniosła sprzeciw wobec przetwarzania art. 21 odc. 1 Rozporządzenia i to do weryfikacji, czy powody  uzasadnione po  stronie operatora przewyższają nad powodami uzasadnionymi osoby dotkniętej.

Jeśli przetwarzanie zostało, zgodnie z powyższym ograniczone, takie dane, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzają się tylko za zgodą osoby dotkniętej, alebo w celu udowadniania, egzekwowania, lub obrony roszczeń prawnych, albo w celu obrony praw innej osoby fizycznej lub prawniczej, albo z powodu poważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

5.  Prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia

Osoba dotknięta ma prawo do pozyskania danych osobowych, które jej dotyczą, a które podała operatorowi w strukturyzowanym, zwyczajnie używanym formacie do odczytu maszynowego i ma prawo do przeniesienia tychże danych kolejnemu operatorowi bez tego, że by operator, któremu udostępniono dane osobowe temu zabraniał jeśli:

a) podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 odc. 1a) albo art. 9 odc. 2a) Rozporządzenia albo w umowie na podstawie art. 6 odc. 1b) Rozporządzenia;

b)  jeśli przetwarzanie jest wykonywane środkami zautomatyzowanymi.

Osoba dotknięta ma, podczas egzekwowania swoje go prawa do przeniesienia danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych prosto od jednego operatora do drugiego o ile jest to technicznie możliwe.

Egzekwowaniem prawa nie jest dotknięty art. 17 Rozporządzenia. Wskazane prawo nie stosuje się do przetwarzania wymaganego do spełnienia zadań realizowanych w interesie publicznym albo podczas wykonywania władzy publicznej powierzonej operatorowi. Prawo do przeniesienia danych niemoże mieć negatywne skutki wobec praw i wolności innych ludzi.

6.  Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania łącznie ze sprzeciwem przeciwko profilowaniu, (jeśli jest ono wykonywane), na podstawie art. 21 Rozporządzenia

Osoba  dotknięta  ma  prawo  w  dowolnej  chwili  zgłosić  sprzeciw  z  powodów   dotyczących konkrektnej sytuacji przeciwko przetwarzani danych osobowych, które jej dotyczą i które jest wykonywane na podstawie  art. 6 odc. 1e), (przetwarzanie wymagane do spełnienia zadań realizowanych w interesie publicznym albo podczas wykonywania władzy publicznej powierzonej operatorowi), albo f) przetwarzanie wymagane do celów uzasadnionych interesów, które obserwuje operator, lub trzecia strona), Rozporządzenia łącznie zgłaszania sprzeciwu przeciwko profilowaniu na podstawie wspomnianych rozporządzeni. Operator nie może dalej przetwarzać dane osobowe, dopóki nie przedstawi uzasadnione powody do przetwarzania, które przewyższają interes prawa i wolności dotkniętej osoby, albo powody do udowadniania, egzekwowania, lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe  są przetwarzane w celu bezpośredniego marketingu, osoba dotknięta ma prawo w dowolnej  chwili  zgłosić sprzeciw wobec  przetwarzania danych osobowych  do celów marketingowych oraz profilowania w tym zakresie. Jeśli osoba dotknięta zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych  w celach marketingowych, nie mogą być jej dane osobowe więcej użyte.

W związku z korzystaniem z usług firmy IT bez względu na regulację 2002/58/ES może osoba dotknięta zgłaszać sprzeciw zautomatyzowanymi środkami z użyciem specyfikacji technicznych. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu archiwizacji w interesie publicznym do celów naukowych, badania historycznego lub  do  celów  statystycznych na podstawie  art. 89 odc.  1

Rozporządzenia, o ile jest prawdopodobne, że wskazane prawo uniemożliwi, lub w ważny sposób utrudni osiągniecie celów takiego opracowania.

7.  Prawo złożyć skargę organowi nadzorczemu

Osoba dotknięta ma prawo złożyć skargę do Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, szczególnie jeśli podejrzewa, że zostały pokrzywdzone jej prawa opisanych w Rozporządzeniu.

8.  Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, że podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych  jest wyrażona zgoda, osoba dotknięta ma prawo  w dowolnej  chwili  wycofać  zgodę bez konsekwencji na zgodne z ustawą przetwarzanie założone na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.

Prawo do wycofania zgody, nawet przed upłynięciem okresu, na który była udzielona, może osoba dotknięta poprzez:

a) wiadomość mailową na adres dataprotection@pay-institution.eu

b) przesłaniem pisemnego wniosku na adres operatora s oznaczeniem na kopercie „RODO –

wycofanie zgody“.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Naszym obowiązkiem jest ochrona Państwa danych osobowych w odpowieni sposób, dlatego też zwracamy należytą uwagę na ich ochronę. Z tego względu wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy techniczne i organizacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowaną modyfikacją, zniszczeniem lub innym wpływem na prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

Cookies

Na naszej stronie internetowej  używamy tzw. plików  cookies, aby dostosować  jej zawartość i wygląd do Państwa preferencji.

Pliki cookies rozumiane są jako dane informatyczne, w tym m.in. pliki tekstowe przechowywane przez użytkownikówna komputerze w celu korzystania ze strony interenetowej. Te pliki tekstowe pozwalają rozpoznać komouter użytkownika i wyświetlić stronę internetową, w odpowiedni sposób dostosowując preferencje użytkownika.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz oryginalny numer.

Pliki cookies służą do dostosowania zawartości witryny do preferencji użytkownika

i optymalizacji korzystania ze strony. Są one również wykorzystywane do tworzenia anonimowych agregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik może w pełni wykorzystać stronę internetową, umożliwiając ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyjątkiem danych osobowych użytkownika.

Używamy dwóch rodzajów cookies: „session” i „persistent”.  Session cookies to tymczasowe pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub zamknięcia aplikacji przeglądarki internetowej. Persistent cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji dla użytkownika. Dane te są szyfrowane w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp. Aplikacja do przeglądania stron internetowych domyślnie korzysta z opcji przechowywania plików cookies. Ustawienia te można zmienić tak, aby automatyczne zarządzanie plikami cookies  było  blokowane  w  ustawieniach przeglądarki internetowej lub użytkownik był informowany za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane na jego komputer.

Szczegółowe informacje o możliwościach i metodach przetwarzania plików cookies dostępne są w ustawieniach aplikacji (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje witryn internetowych.

Sieci społecznościowe

NFD prowadzi stronę społecznościową na Facebooku. Mamy tylko ograniczony wpływ na przetwarzanie danych osobowych  przez administratorów  platform  mediów  społecznościowych. Tam,  gdzie  mamy  wpływ   i  możemy  sparametryzować  przetwarzanie  danych,  działamy  w dostępnym nam zakresie, aby upenić się, że administratorzy platform mediów społecznościowych traktują dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Administrator platformy obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, określa własne przepisy dotyczące prywatności i utrzymuje relacje użytkownika z tymi danymi. Ponadto, administrator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie pytania dotyczące danych Państwa profilu użytkownika, do których my nie mamy dostępu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez administratora platformy mediów społecznościowych i innych możliwości dochodzenia swoich praw, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności administratora platformy sieci społecznościowej: https:// www.facebook.com/privacy/explanation