Renta Spółdzielcza

Renta Spółdzielcza to miesięczny stały dochód członka spółdzielni, który pochodzi z aktywów spółdzielni oraz dochodów, jakie przynoszą te aktywa dla spółdzielni. Oznacza to, że RENTA spółdzielcza nie jest bezpośrednio uwarunkowana osobistą aktywnością członka spółdzielni. Wysokość RENTY dla każdego członka jest wprost proporcjonalna do generowanego dochodu z tych aktywów i wysokości obrotów poszczególnych członków. Każdy członek spółdzielni ma prawo do swojej RENTY według dokładnie ustalonych zasad i sprawiedliwych warunków, ponieważ swoją aktywnością każdy członek uczestniczy w budowaniu aktywów spółdzielni.

 

Mówiąc prościej, RENTA spółdzielcza to środki, które zapewnią członkom spółdzielni dochód umożliwiający im utrzymanie standardu życia nawet po tym, jak z jakiegoś powodu przestaną aktywnie pracować lub będą dodatkiem do jego pensji.

 

Dlaczego tak ważne jest posiadanie RENTY?

Być może dziś masz wystarczająco dużo pieniędzy, ale czy będzie tak w przyszłości? A co jeśli stracisz pracę, pojawią się problemy zdrowotne, lub inne niespodziewane wydarzenia? Głównym celem RENTY jest zapewnienie członkom spółdzielni niezależności finansowej.

 

RENTA spółdzielcza to idealny sposób na stworzenie dochodu pasywnego, który w wystarczającym stopniu zabezpieczy członka spółdzielni w nieprzewidzianych sytuacjach.