Naše finančné družstvo

Creditpay

Creditpay je moderný družstevný online platobný účet určený len členom družstva na bežné domáce a zahraničné platby. Jeho pravidelným používaním členom narastajú majetkové podiely v družstve. Poplatky z tohto systému sa používajú na rast majetku a aktív družstva. Člen si tieto poplatky môže znížiť vďaka svojej lojalite k družstvu a to konkrétne tak, že nakupuje bežný spotrebný tovar v eshope - Družstevnej tržnici.

 

Ak máte záujem
používať tento moderný nástroj,
zaregistrujte sa


Vstup do Creditpay
Ak Vás zaujíma, ako si členovia družstva navyšujú svoje majetkové podiely v družstve prostredníctvom tohto moderného nástroja, pozrite si prezentáciu