Naše finančné družstvo

1

Naše finančné družstvo je demokratické (spotrebné, finančné, pracovné, nákupné) rovnocenne vlastnené a kontrolované našimi ľuďmi.

Každý člen má jeden hlas.

2

Naše finančné družstvo oslobodzuje ľudí od práce. Keďže je demokraticky vlastnené jeho členmi, tak družstvo drží peniaze a prácu medzi svojimi ľuďmi.

3

Naše finančné družstvo, to je dnes už historicky overený model, ktorý ponúka dosiahnuteľné a praktické riešenie pre ekonomické, environmentálne a sociálne problémy.

4

Naše finančné družstvo nie je charita.
Naše finančné družstvo je posilňujúci vzdelávací spôsob vedúci k svojpomoci a solidarite

5

Naši členovia si rovnako delia úbytok v ťažkých časoch, benefity v dobrých časoch.

6

Naše finančné družstvo je odolné voči ekonomickým pokriveniam, je prispôsobivé v zložitých situáciách, členovia ťahajú spolu ako nájsť riešenie.

7

Naši členovia zo Slovenska, Česka a Poľska patria medzi MILIARDU družstevníkov na celom svete a sú taktiež iniciátormi zmien lokálne, tak aj globálne s vlastným produktom.

8

Naše finančné družstvo sa pričiňuje vytvárať naše ľudské životy a ekonomiky viac spravodlivé, rovnocenné a demokratické.

Výsledkom je pasívny príjem.

9

Máme svoju vlastnú cestu ako viesť družstvo. NFD je flexibilné a napĺňa potreby všetkých našich 5000 členov. 

10

Naše finančné družstvo je živá, plodná a spravodlivá príležitosť na napĺňanie našich potrieb.
V kontraste s takými korporáciami, ktoré využívajú ľudí a túto planétu.