Naše finančné družstvo

Wskaźniki finansowe

ze sprawozdania rocznego NFD za rok 2017

Aktualna wartość majątku NFD 6 576 090 EUR  składa się z:

A: Aktywa trwałe 4 874 752 EUR
I. Na sumę tę składają się:
• aktywa niematerialne 293 667 EUR
• aktywa trwałe 1 546 133 EUR
• aktywa finansowe 3 034 952 EUR

 

B: Aktywa obrotowe 1 637 892 EUR
I. Na sumę tę składają się:
• zapasy /złoto/ 584 EUR
• należności krótkoterminowe 807 025 EUR
• rachunki finansowe /banki, kasa/ 830 283 EUR
  – w tej kwocie zawiera się faktyczne saldo w CP 744 804 EUR

 

C: Rozliczenie międzyokresowe 2 686 EUR
I. Na sumę tę składają się:
• wydatki opłacone z góry 2 686 EUR.

Przychody ogółem: 1 389 204,41  EUR
Koszty ogółem: 1 208 428,53  EUR
Wynik ekonomiczny przed opodatkowaniem: 180 775,88 EUR
Podatek 21%: 73 138,20 EUR
Wynik finansowy: 107 637,68 EUR
Amortyzacja: 89 718  EUR
Aktywa netto: 046 650 EUR
Całkowity kapitał księgowy: 717 778 EUR
Kapitał księgowy: 581 409 EUR
Kapitał nieksięgowy: 5 136 369 EUR
Kapitał nieksięgowy z rachunku płatniczego Western Union
business solution (CreditPay): 744 804 EUR