Naše finančné družstvo

1

Nasza Finansowa Spółdzielnia (demokratyczna, konsumencka, finansowa, wytwórcza) jest równocześnie zarządzana i kontrolowana przez członków spółdzielni

Każdy członek ma jeden głos

2

Nasza Finansowa Spółdzielnia daje możliwość uwolnienia się od niechcianej pracy. Ponieważ spółdzielnie kierują się zasadami demokratycznymi to rozdzielają pomiędzy swoich członków zarówno zadania, jak i zyski.

3

Nasza Finansowa Spółdzielnia jest  historycznie sprawdzonym modelem, który oferuje praktyczne i osiągalne rozwiązanie problemów finansowych, środowiskowych i społecznych.

3-pl.png

4

Nasza Finansowa Spółdzielnia nie jest organizacją charytatywną.
Nasza Finansowa Spółdzielnia intensywnie kształtuje działania prowadzące do samopomocy i solidarności.

4-pl.png

5

Członkowie spółdzielni równo dzielą między sobą koszty w trudnych czasach i zyski w dobrych czasach.

6

Nasza Finansowa Spółdzielnia jest odporna na kryzysy ekonomiczne, jest bardziej elastyczna w trudnych czasach. Członkowie spółdzielni razem pracują nad rozwiązaniami.

7

Nasi członkowie ze Słowacji, Czech i Polski są częścią MILIARDA spółdzielców z całego świata i są inicjatorami zmian zarówno globalnych, jak i lokalnych.

7-pl.png

8

Nasza Finansowa Spółdzielnia kształtuje ludzkie życie w sferze ekonomicznej w sposób sprawiedliwy, równomierny i demokratyczny, w celu osiągnięcia dochodu pasywnego.9

Mamy własny patent jak prowadzić Spółdzielnię. Nasza Finansowa Spółdzielnia jest elastyczna i zaspakaja potrzeby i oczekiwania swoich 5000 członków

9-pl.png

10

Nasza Finansowa Spółdzielnia jest żywa, efektywna i sprawiedliwa, jest alternatywą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom, w przeciwieństwie do korporacji, które wykorzystują ludzi na całym świecie.

10-pl.png