Naše finančné družstvo

Predstavenstvo družstva

Ing. Juraj Heyder
predseda predstavenstva

 

Ing. Andrzej Wacławik
podpredseda predstavenstva

 

Ing. Luboš Kozák
člen predstavenstva

 

Milan Volk
člen predstavenstva

 

Martin Čech
člen predstavenstva

 

Kontrolná komisia

Mgr. Pavel Opluštil
Ing. Ludovít Drusa
Ing. Bibiána Šupinová