Naše finančné družstvo

Finanční ukazatele

z výroční správy NFD za rok 2017

Majetek NFD v aktuální hodnotě 6 576 090 EUR  se skladá z:

A: neoběžný majetek 4 874 752 EUR
I. tato částka se skládá:
• dlouhodobý nehmotný majetek 293 667 EUR
• dlouhodobý hmotný majetek 1 546 133 EUR
• dlouhodobý finanční majetek  3 034 952 EUR

 

B: oběžný majetek  1 637 892 EUR
I. tato částka se skládá:
• zásoby 584 EUR
• krátkodobé pohledávky 807 025 EUR
• finanční účty /banky, pokladna/ 830 283 EUR
  – v této částce je i reálný zůstatek v CP  744 804 EUR

 

C: časové rozlíšení 2 686 UR
I. tato částka se skladá:
• náklady budoucích období 2 686 EUR.

Výnosy celkem: 1 389 204,41  EUR
Náklady celkem: 1 208 428,53  EUR
Hospodářský výsledek před zdaněním: 180 775,88 EUR
Daň 21 %: 73 138,20  EUR
Účetní zisk: 107 637,68 EUR
Odpisy: 89 718  EUR
Čisté obchodní jmění: 046 650 EUR
Zapisované jmění celkem: 717 778 EUR
Zapisované jmění: 581 409 EUR
Nezapisované jmění: 5 136 369 EUR
Nezapisované jmění z platebního účtu Western Union
business solution (CreditPay): 744 804 EUR