Naše finančné družstvo

Kontakt

Naše Finančné Družstvo

Popradská 17/670
064 01  Stará Ľubovňa
Slovenská republika
IČO: 364 77 494, IČ DPH: SK2021625100
Tel.:+421(52) 4284351
mobil: +421 910 793 799
email: [email protected]  
Družstvo podniká na základě Živnostenského oprávnění jako i udělení povolení na činnost od NBS jako Samostatný finanční agent pod reg.číslem: 150449 Číslo rozhodnutí: ODT-9777-2/2011.  Zapsané v obch. registru Okresního soudu Prešov pod číslem 10103/P


Důležité telefonní čísla:


Helpdesk - SR, CR, EN  
Tel.: +421 948 239 990
E-mail: [email protected]
 - všeobecné informace, navigace na stránkách
 - technická podpora - registrace, změna členství, atd.
 - reklamace ...

Helpdesk - PL
E-mail: [email protected]
- všeobecné informace, navigace na stránkách
 - technická podpora - registrace, změna členství, atd.
 - reklamace ...

Customer care
Tel.: +421 911 052 118
E-mail: [email protected]
- creditpay

NFD PV
Tel.: +421 911 179 411
E-mail: [email protected]
 -  informace ke smlouvám a splátkám NFD PV

DAE a rezervace dovolených
E-mail: [email protected]
- záměna dovolenek přes DAE
- rezervace dovolenek

Ekonomický úsek
Tel.: +421 911 389 343
E-mail: [email protected]
- účetnictví (vystavování faktur)